AO ”AVE Copiii” anunță concurs de oferte pentru servicii stomatologice de protezare dentară cu proteze mobile sau fixe pentru adulți

Termene de Referință

pentru oferte de prețuri pentru servicii stomatologice de protezare dentară adulți

Asociaţia pentru Abilitarea Copilului şi Familiei “AVE COPIII” este o asociaţie obştească neguvernamentală, nonprofit, care oferă servicii sociale celor mai defavorizate și vulnerabile grupuri, inclusiv copii și adulți solicitanți de azil, refugiaţi și beneficiari de protecţie umanitară.

În cadrul Proiectului „Asistenţă socială, educaţională şi medicală acordată refugiaţilor, solicitanţilor de azil şi beneficiarilor de protecţie umanitară” inclus în Lista proiectelor de asistenţă tehnică în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale pentru aplicarea scutirilor (impozit pe venit, accize, taxe vamale, aplicarea cotei zero la TVA) conform HG nr.246 din 8 aprilie 2010, ”AVE Copiii” anunță concurs de oferte pentru servicii stomatologice de protezare dentară cu proteze mobile sau fixe pentru adulți realizate în raza or. Chișinău.

Oferta va conține:

1. Devizul de cheltuieli cu detaliile necesare pentru servicii și accesorii cu indicarea costurilor, termenului de valabilitate a ofertei și termenului de garanție a lucrărilor;

2. Certificatul de înregistrare a ofertantului (copie);

3. Licența (copie);

4. Disponibilitatea de a opera la TVA cota 0.

Condiții speciale:

1. AO ”AVE Copiii”:

a. nu este plătitor de TVA;

b. operează plăți prin virament bancar;

c. nu achită lucrări și servicii complementare lucrărilor de protezare;

d. nu efectuează plăți în avans;

e. îşi păstrează dreptul de a accepta complet sau parţial oferta.

2. Ofertele incomplete sau ofertele ce nu se conformează condiţiilor aici specificate nu vor fi luate în considerare.

3. Ofertele ce cuprind toată gama de servicii stomatologice, tehnice și de diagnostic sub același acoperiși vor constitui un avantaj.

Termenul limită de depunere a ofertelor:

Ofertele vor fi trimise prin e-mail la [email protected] sau prin fax la 022 23 72 59 până la data de 02.03.2017.

Persoană de contact: Octavian PASCARU  – tel.: 0 79029978

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md