Hotelul „IT-Relax” solicită oferte de traduceri scrise/interpretariat

Hotelul „IT Relax” solicită oferte de prețuri pentru servicii de traducere/interpretare pentru desfășurarea activității pe parcursul anului 2017. 

 

Limbile pentru care se solicită servicii de traducere scrisă/interpretariat:

 

 • Română-Engleză
 • Engleză-Română
 • Română-Rusă
 • Rusă-Română
 • Rusă-Engleză
 • Engleză-Rusă
 • Română-Germană
 • Germană-Română
 • Română- Italiană
 • Italiană-Română
 • Română-Spaniolă
 • Spaniolă-Română

Cerințe față de ofertanți:

 

 • Cunoașterea la nivel avansat a limbilor pentru care se propune oferta: ortografie, stilistică, morfologie;
 • Cunoașterea terminologiei în domeniile: economic, juridic, tehnic, hotelier etc.;
 • Experiență  relevantă de lucru;
 • Disponibilitatea de a presta servicii de traducere în termeni restrânși de timp.

 

Oferta financiară trebuie să fie prezentată după modelul următor:

* 1 pagină = 1800 caractere fără spații

* Pentru persoane fizice prețul (brut) trebuie să includă toate taxele angajatorului și cele ale angajatului, după cum urmează: taxele angajatorului – 23% fondul social, 4,5% asigurarea medicală; taxele angajatului – 4,5% asigurarea medicală, 6% fondul de pensii, 7% sau 18% impozit pe venit (impozitul pe venit se calculează în baza venitului anual al persoanei: până la 31140 MDL anual – 7%, mai mult de 31140 MDL anual – 18%).

* Persoanele juridice aplicante vor completa tabelul de mai sus incluzând prețul cu TVA. Companiile care nu sunt plătitoare de TVA vor menționa acest fapt în ofertă.

* Este posibilă depunerea ofertei pentru toate limbile solicitate sau, după caz, doar pentru 1-2 limbi (ex. doar pentru RO-ENG; doar pentru RO-ENG și ENG-RO; sau doar pentru RO-RU, etc.) în dependență de calificarea ofertantului.

Oferta mai trebuie să includă:

 

 • Datele de contact ale companiei/candidatului;
 • Persoana de contact;
 • Rechizitele bancare ale companiei (pentru persoane juridice);
 • Semnătura persoanei autorizate (pentru persoane juridice);
 • ​Ștampila umedă a companiei (pentru persoane juridice).

Oferta trebuie completată în limba Română şi expediată prin email la adresa [email protected] 

Data limită de depunere a ofertelor este 1 martie 2017, ora locală 18.00.

 Evaluarea ofertelor se va efectua în 2 etape: 

 

 • La prima etapă, Ofertele vor fi analizate sub aspectul corespunderii cu cerințele stipulate în anunț. Criterii de selecție a ofertelor: calificarea ofertantului; experiență relevantă; oferta financiară reflectă expertiza ofertantului și este competitivă.
 • Ofertanții pre-selectați vor fi contactați și invitați la cea de-a doua etapă. Cea de-a doua etapă va consta în proba scrisă (ofertanții vor fi invitați să efectueze o traducere scrisă (0,5-1 pagină)).

 

Dosarele de aplicare incomplete sau care vor fi depuse după termenul limită nu vor fi examinate. *Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.

Pentru informații suplimentare, contactați: Victor Kogâlniceanu, Coordonator de Program, +373 79-17-24-13, [email protected] 

 

 

 

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md